Hutang sektor korporat bukan kewangan, mencapai 125 daripada jumlah hutang kepada KDNK, adalah punca utama letupan dalam hutang China. Ini sepatutnya tidak mengejutkan kerana banyak pertumbuhan ekonomi China yang pesat sejak beberapa dekad yang lalu berdasarkan strategi pertumbuhan pelaburan dan eksport yang diterajui.