Jan 22, 2008 Tamadun China Negeri China disatukan oleh Shih Hwang Ti dari Dinasti Chin Konsep raja ditukar kepada Maharaja Golongan birokrasi membantu maharaja dalam pentadbiran Maharaja mempunyai kuasa mutlak B) Sistem Perundangan Tamadun Yunani Undangundang Yunani digubal oelh Dewan Perhimpunan