Chlorchinaldin moe by stosowany przez kadego, poniewa nie ma ograniczenia wiekowego. Niepodane Podranienie bony luzowej, wid, objawy alergiczne (wysypka, pokrzywka). Przeciwwskazania Nie naley zaywa leku Chlorchinaldin w przypadku nadwraliwoci na ktrykolwiek ze skadnikw preparatu.