Jej celem byo ograniczenie przyrostu naturalnego Chiczykw. Zgodnie z promowanym przez ni modelem, kada para w Chinach powinna mie tylko jedno dziecko posiadanie wikszej liczby potomstwa nie byo zakazane, ale obarczone wieloma dolegliwociami prawnymi, przede wszystkim tzw.