A temperatura da auga do mar depende, sobre todo, da cantidade de radiacin solar absorbida. Nos trpicos, onde a luz do Sol incide de xeito mis directo, esta medida nas capas acuticas de superficie pode chegar a mis de 30 C. Na proximidade dos polos, ese ndice equilibrase co do xeo martimo no seu punto de fusin. A sa taxa de